Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
PROGRAM STUDIÓW

  • Nowoczesne technologie  uzdatniania wód naturalnych i przemysłowych. 
  • Współczesne procesy oczyszczania ścieków komunalnych i sposoby zagospodarowania osadów ściekowych
  • Mikroorganizmy i rośliny wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków, mechanizmy samooczyszczania się wód.
  • Hydrochemia, podstawy mechaniki płynów oraz wybrane zagadnienia inżynierskie z zakresu transportu cieczy w rurociągach, sedymentacji i filtracji.
  • Zastosowanie komputerów w projektowaniu oraz eksploatacji stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków.
  • Zastosowanie metod analizy instrumentalnej w badaniu składu chemicznego wody i ścieków; interpretacja wyników oznaczeń i ich statystyczne opracowanie.
  • Zasady akredytacji laboratoriów badawczych.
  • Podstawy prognozowania, planowania i monitorowania stanu gospodarki wodą w systemie gospodarki narodowej na podstawie obowiązującego   ustawodawstwa i dokumentów planistycznych.
  • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną.PLAN STUDIÓW
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Moduł / przedmiot FZ Liczba godzin Suma ECTS Praktyczne ECTS Kontaktowe ECTS I ROK
L. egz. L. zal. Suma Forma zajęć 1 semestr 2 semestr
Zajęcia audytoryjne ECTS Zajęcia praktyczne ECTS ECTS w semestrze Zajęcia audytoryjne ECTS Zajęcia praktyczne ECTS ECTS w semestrze
W A L P W A L P W A L P
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Analiza i monitoring wód i ścieków 0 2 18 8 0 10 0 3,0 2,0 0,6 8 z     1,0 10 z     2,0 3,0                     0,0
Charakterystyka roślin wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków 0 2 10 6 0 4 0 2,0 1,0 0,4 6 z     1,0 4 z     1,0 2,0                     0,0
Hydrochemia i podstawy gospodarki wodnej 0 1 12 12 0 0 0 2,0 0,0 0,3 12 z     2,0           2,0                     0,0
Gospodarka wodna w planowaniu przestrzennym 0 1 18 18 0 0 0 3,0 0,0 0,6                     0,0 18 z     3,0           3,0
Podstawy projektowania stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków. Autocad 0 2 20 6 0 0 14 4,0 2,5 0,8 6 z     1,5     14 z 2,5 4,0                     0,0
Nowoczesne metody mikrobiologii środowiskowej stosowane w  oczyszczaniu ścieków 0 2 10 6 0 4 0 2,0 1,0 0,4 6 z     1,0 4 z     1,0 2,0                     0,0
Akredytacja laboratorów badawczych 0 1 12 12 0 0 0 2,0 0,0 0,4                     0,0 12 z     2,0           2,0
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej 0 1 10 10 0 0 0 2,0 0,0 0,3                     0,0 10 z     2,0           2,0
Najnowsze rozwiązania w technologii oczyszczania ścieków 0 2 21 11 10 0 0 4,0 0,0 0,7                     0,0 11 z 10 z 4,0           4,0
Technologie przeróbki osadów ściekowych 0 2 20 8 0 0 12 4,0 2,5 0,7 8 z     1,5           1,5               12 z 2,5 2,5
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów 0 2 16 6 10 0 0 3,0 0,0 0,5                     0,0 6 z 10 z 3,0           3,0
Samooczyszczanie wód 0 1 7 7 0 0 0 1,0 0,0 0,2 7 z     1,0           1,0                     0,0
Współczesne procesy uzdatniania wód 0 2 25 10 0 15 0 4,0 2,5 0,5 10 z     1,5           1,5           15 z     2,5 2,5
Egzamin końcowy 1 0 1 1 0 0 0 2,0 0,0 0,0                     0,0 1 e     2,0           2,0
Razem 1 21 200 121 20 33 26 38,0 11,5 6,4 63 0 0 0 10,5 18 0 14 0 6,5 17,0 58 0 20 0 16,0 15 0 12 0 5,0 21,0