Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków administrowane są przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Rekrutacja na kolejną edycję studiów, które będą realizowane w semestrze zimowym i letnim  w roku akademickim 2021/22 JUŻ TRWA!


Cel kształcenia
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w technologii wody i ścieków, z podstawami monitoringu wód i ścieków z uwzględnieniem akredytacji laboratoriów badawczych oraz z prawnymi, ekonomicznymi i przestrzennymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej. Dodatkowo słuchacze zdobędą umiejętności obsługi programu AUTOCAD@ i jego praktycznego  stosowania.

Do kogo studia są kierowane
Studia podyplomowe są adresowane do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego i  publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), którzy chcą uaktualnić lub  poszerzyć swoją wiedzę w obszarze technologii wody i ścieków w szeroko pojętym zakresie. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Kadra dydaktyczna
Studia prowadzone są przez pracowników: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Budownictwa i Architektury, Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie ESC, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz  GLOBAL SP. Z O.O.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, w okresie od 1.10.2021 r. - 30.09.2022 r.


Studia będą zorganizowane w systemie hybrydowym. 1 lub 2 zjazdy w miesiącu (sobota i niedziela), przy czym nie więcej niż połowa zjazdów (część wykładowa) odbędzie się w trybie on-line na platformie MS Teams.

Termin rekrutacji: 01.06.2021 – 20.09.2021